Building the Correct Foundation of your Business

Sa mga civil engineers, alam nila kung gaano kahalaga ang pundasyon. Ito ang unang-unang inili-layout kung magtatayo ng isang building. Ang taas ng building ay dumedepende sa pundasyon. Kapag malaki at mataas ang building, mas malaki din ang kailangang pundasyon. Kung mahina ang pundasyon, babagsak ang building. Bagamat ang pundasyon ay nakabaon lamang sa ilalim ng lupa at hindi makikita, ang pagkagawa nito ay kailangang pulido upang makaya nitong buhatin ang bigat ng building at mga occupants.

Ang Burj Khalifa ay isang patunay ng ingenuity ng tao. Hindi mo maisip na magagawa palang magtayo ng ganiyang katayog na gusali. Patunay lamang ito sa great imagination ng tao. At mula sa imagination na ito, ginawan ng blueprint, at unti-unting naitayo ito.

Sa isang business, natutulad din sa pagtatayo ng isang building. Kailangan din ng careful planning kung paano gagawin ang business. Kakailanganin din niya ang tamang pundasyon para maitayo niya at mapalaki ang kaniyang network or client base.

Ang isang mahalagang pundasyon sa business ay ang kaalaman kung paano mapalaki ang business. Malimit sa mga bagong pasok sa network marketing business ay hindi alam kung paano masisimulan ang kanilang business. Itinuturo ng kanilang sponsor na kausapin mo ang mga 3Ks mo – kamag-anak, kaibigan at kakilala. Kailangan munang ma-reject ng isang daang beses para masanay sa rejections. Kaya lang, kung alam mo na ngang masakit na ang isang rejection, bakit mo pa paaabutin ng isang daan bago ka natoto na talaga ngang masakit ma-reject? Hindi ba dapat na sa pangalawa pa lang o pangatlong rejection ay dapat alam mo ng masakit. At dahil sa masakit ang ma-reject, dapat ay aralin mo ang paraan kung paano ka hindi ma-reject, hindi ba?

Gaya ng pagtayo ng Burj, dumaan iyon sa maraming pagpaplano at testings kung saan ang mga proven results lang ang kukunin nila para maisama sa blueprin. Ganoon din sa business, hindi mo kailangan ang isang daan rejection para malaman na mali ang ginagawa mo. Kung ang system na ginagawa mo noong na-reject ka ng makailang beses, kapag gagawin mo ulit, it will produce the same result.

Kung hindi mo matutunang baguhin ang paraan na dati mong ginagawa, mawawalan ka ng mga kamag-anak, kaibigan at kakilala. Darating ang panahon, makikita ka pa lang nila, nagtatago na sila, iniiwasan ka na nila. Bakit? Dahil alam nilang kukulitin mo na naman sila tungkol sa business mo.

Kung gusto mong baguhin ang resulta ng business mo, kailangang mabago ang system na ginagawa mo sa iyong business opportunity.

Kung gusto mong malaman ang system na ginagawa ko, i-submit mo ang pangalan at email mo para mai-share ko sa iyo kung paano ang ginagawa ko.

Sa mga matututunan mo sa marketing system na ito, sigurado kong matatawa ka sa mga ginagawa mo ngayon. Kaya bago maubos ang mga KKK mo, take action and subscribe to my updates sa link below:

Subscribe to my updates here:https://goo.gl/sNhMVJ

Of course, I don’t give any guarantee na mag-succeed ka sa business mo. I always believe that learning proper techniques can change your business, but I also believe that knowledge acquired can only bear good fruits kung iya-apply mo ang matututunan mo.

Here’s to your success!
Jun Pasion

Comments are closed.