Choosing the Positive Words

go to the peak

Instead of saying “Don’t be afraid,” say “Be brave.” Doing so, your subconscious mind will go to “beast mode” to protect you.

Here are few moments that I can think of when I found the courage to do unbelievable things:

– jumping down 5 meters high nang nakita ko ang ahas na tutuklaw sa akin. Buti na lang bagong araro ang bukid.

– closing the shellane tank na sumilab dahil sa gas leakage. Hindi na yata ginagamit ang ganyang lutuan ngayon.

– gave all my strength para makaakyat at huwag mahulog sa bintana mula third floor. Next time, tatawag na lang ako ng locksmith na magbubukas ng pinto, di baleng magbayad ng 150€.

Leave A Response

* Denotes Required Field