Two Ideas How To Become a Millionaire?

 

Most people wants to become a millionaire. They just can’t figure out how. So here are two ideas that you can choose from: find one million people who will give you one peso each or find two or more people who wants to become a millionaire just like you. Whichever you will use, it’s all up to you.

The First Option

The first option is to find one million people na magbibigay sa iyo ng tig-isang peso. Of course hindi naman sila magbibigay ng peso kung hindi ka mag-provide ng “value.” Ano ang example ng “value” na pwede mong mai-provide? Maaring kantahan mo sila (your service), bentahan mo sila (your products). Dito, wala kang investment na pera; ang investment mo lang ay “time” na gagamitin sa paghanap ng mga tao. Ito ang tinatawag na “linear income” gaya ng full time job, traditional business na kung saan kikita ka lamang kapag tinatrabaho mo. Kapag hindi mo tinatrabaho, wala kang income.

The Second Option

The second option, humanap ka ng dalawa o higit pa na mga tao na gusto ring maging milyonaryo. Dito, ang investment mo ay “money” and “time”. Kung iyong una, marami kang hahanaping tao, sa option na ito, ilan lang ang hahanapin mo. Mas kakaunti ang hahanapin mo, siyempre mas maliit din ang oras na gugugulin mo sa paghanap ng mga tao na gusto ring maging milyonaryo. Kapag nakahanap ka, tuloy-tuloy ang pagtanggap mo ng piso-piso kahit hindi na ikaw ang naghahanap ng mga tao. Ito ang tinatawag na “residual income” kung saan kikita ka kahit hindi na ikaw ang tumatrabaho. Kumikita ka dahil sa ginawa mong investment (time and money) sa una.

The Magic of Part Time

Ang pinakamagandang paraan para sa second option ay ang network marketing kung saan, mula sa maliit na investment o capital, pwede kang makaahon mula sa ibaba paakyat sa itaas.

I would suggest na gawin mo ang second option as a part time business. There is magic doing it part time. Habang kumikita ka sa iyong full time na pinagkakakitaan, gumagawa ka na rin ng paraan para i-build ang iyong part time business. Ang kinikita mo sa iyong part time business ay extra money na maari mong gamitin sa mga bagay na makakapagbago sa iyong buhay gaya ng pagtupad sa iyong pangarap na maging milyonaryo.

If you decide to go this way, I can be you mentor to reach your goal of becoming a millionaire. I will share one opportunity na maaari mong gamitin as your vehicle to reach your goal to become a millionaire. Ito rin ang opportunity na ginagamit ko to reach my goals and dreams in addition to my full time job. You decide if it’s okay for you.

Check out my FREE EBook to give you practical ideas to turn you from poor to millionaire. Kunin mo ang FREE EBook dito: https://junpasion.com/free-book-become-millionaire/

Here’s to your success!

jun pasion

Leave A Response

* Denotes Required Field