Importance of Learning To Run Your Part Time Business

Sinong nakaka-relate dito? Alam kong marami ang kagaya ko sa experience na ito. Kaya kung nangyayari pa rin sa iyo ito, you have to do something – change what you are doing!

Noong bago pa lamang ako sa aking part time business, akala ko napakadali lang gawin. Sabi nila, kausapin ko lang lahat ng kamag-anak ko, lahat ng kakilala ko, lahat ng makasalubong ko, basta humihinga “prospect” para sa business ko. Akala ko, sa dami ng mga kamag-anak at kakilala ko, madali ko lang mapapalaki ang business ko. Mali pala ang akala ko. Makalipas ng isang taon, hindi pa rin lumalaki ang network ko.

Nakausap ko na ang lahat ng mga kamag-anak ko, they said no. Nakausap ko na lahat ng kaibigan at ang lahat ng mga kakilala ko, sabi nila “no”.

Pero ang sabi nila, kailangang kausapin ko pa lahat ng masalubong ko, lahat ng makasakay ko sa transporation, lahat ng makasabay ko food court. Subalit kung ang mga kamag-anak, kaibigan at kakilala hated what I said and presented, strangers aren’t going to like it any better. And that’s a big problem!

Not until lately, I learned how to change what I have to say. Instead of me begging to people listen to me, I will make the other way around. Tama na ang maraming rejections na nagdaan. Kung lagi na lang rejections ang nangyayari, there is something to change in the way I do things and in the way I say things. Hindi iyong sige pa rin na sige gayong alam kong may mali na nga sa mga ginagawa ko at mga sinasabi ko.

Are you interested to know those things on what to do and what to say correctly? Huwag mo nang hintayin na kamuhian at iiwasan ka lahat ng kamag-anak, kaibigan at kakilala mo. Simply leave your comment below. Isi-share ko sa iyo ang mga pinaga-aralan ko para magkasama tayong magpapalaki ng ating online business.

Learning is the beginning of earning. Kaya pag-aralan natin ang tamang paraan kung pano gagawin ang business natin.

Here’s to your success!
Jun Pasion

Comments are closed.