LEARN TO EARN – Selling Products

selling-products

Isang paraan para kumita ng pera ay ang pagbebenta ng mga products, either sarili mong products o products ng mga kompanya. The idea is to buy products at low price, then resale it on a higher price, thus making profit after reduction of operation expenses. This means na ikaw ang magko-command kung gaano kalaki ang kita mo.

Sa aming mga galing sa probinsiya, marunong sa ganitong paraaan upang kumita ng pera. Mula sa kabataan, marunong nang magbenta ng ice candy, prutas mula sa punong kahoy sa bakuran, gulay mula sa ating bukid, at iba pa. Mga bata pa subali’t namumulat na kung paano kumita ng pera.

One extra source of income ng mga Pinoys dito sa Paris ay ang pagluluto at pagtitinda ng mga Pinoy foods and recipes gaya ng kare-kare, pinakbet, pritong bangus at iba pa.

May mga high-ticket items din na pwedeng ibenta even if you don’t have any capital to start. Ang isang halimbawa ay real estate. Maraming mga Pinoys dito sa France ang malaking kinikita sa ganiyang mga transactions.

Kung ikaw ay member ng isang network marketing na kung saan may mga products na ibinibenta, makukuha mo ang mga products sa lower price. Then you can resale the product at higher price. Ang advantage ng member ka ng isang network marketing, kikita ka sa profit sa iyong retail (buy and sell), plus my additional income ka sa product override sa sarili mong purchases ng products. (More about network marketing in the next article)

Maaaring hindi mo naiisip, pero isang magandang product ay mismong pera. As we all know, money is the product being sold by the lender, although most businesses doing lending and money exchange call themselves service providers. But lending money is a very risky way to earn dahil kapag hindi binayaran ang capital mo, tangay ang pera mo. Kaya kung gagawin mo ang lending, kailangang may security sa pamamagitan ng colateral na mas malaki ang value kaysa sa perang hihiramin sa iyo. Maaring land title, or other assets na pwede mong iliquidate in case hindi makabayad ang ka-transact mo.

Anumang products ang ibinibenta mo, building your client base is a must. Kailangang may regular clients ka that keep coming back to purchase your products. Kaya kailangang ma-improve natin ang ating communication and personal/client relations.

That’s it for now. Before I close, I’d like to ask you a favor to share your nice experience tungkol sa iyong first earnings sa pagtitinda ng iba’t ibang bagay noong bata ka pa. I know how nice it feel sa iyong first hard-earned money.

Cheers!

Jun Pasion

Comments are closed.