LEARN TO EARN – Working for a Job

 whatever
 Ang pagtatrabaho ay ang pinaka-unang step para ikaw ay maka-survive. Kung tayo ay marunong sa paghahanap-buhay, maari itong makapag-angat sa atin sa maayos na pamumuhay. Sa ating pagtatrabaho, nakakatanggap tayo ng ating sahod o kaya
naman ay ani o compensation ng ating ginawa. We’ve heard ever since time-old the saying “Mula sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay.” At ang mas matinding kasabihan, “Kung hindi magtrabaho, wala rin namang karapatang kumain.” Kaya kailangan tayo ay maghanap-buhay, lalong-lalo na kung mayroon na tayong sariling pamilya na umaasa sa atin.

Dito sa ating mga Pinoy na narito na sa France, karamihan ay may mga trabaho. Marami ring opurtunidad basta matiyaga lamang tayong maghanap at hindi mapili sa mapapasukang trabaho. Kaya walang maidadahilan na walang trabaho o pinagkakakitaan, kailangan lamang maghanap-hanap para makapagsimulang tumanggap ng sahod. At kung mayroon naman na, magtiyaga lang tayo habang hinihintay ang mas magandang biyaya. Siyempre, kailangan din naman na ang trabaho ay isang marangal na paraan, hindi panadaraya o makakaapi ng ating kapwa tao.

 
Maaaring magsimula tayo sa maliit o mababang position; hanggang sa mapalaki at ma-improve natin ang ating kinikita sa pamamagitan ng ating pagsisikap, pagtitiyaga at patuloy na pagtuklas ng pamamaraan para ma-improve ang ating paggawa. Hindi naman maganda na pagkatapos ng maraming taon na ginagawa natin ang isang bagay, subalit walang improvement kung paano natin ito ginagawa. Kailangang sumusulong ang ating kaalaman sa ating mga ginagawa. Sa ganitong paraan, naisisiguro natin ang pananatili natin sa ating pinatatrabahuan at makatanggap ng promosiyon o kaya naman ay makakita pa ng mas maayos na mapapasukan.
At kung marunong din tayong magpahalaga sa ating mga pinaghihirapan, maaari tayong magtabi ng kaunting halaga mula sa ating kinikita at i-invest sa mga iba’t ibang paraan para ang pera ay kumikita rin para sa atin. Napapalago ang maliit na halaga sa paglipas ng panahon. (To discuss more sa next article…coming soon.)
 
Bagama’t tayo ay dapat magtrabaho, hindi naman marapat na ubusin natin ang 24 oras at pitong araw sa isang linggo na puro na lamang trabaho. Kailangan din nating i-balanse ang ating panahon sa mga ibang bagay na importante sa ating buhay gaya ng pamilya, social, spiritual, at iba pa.
 
Life is just too short, so enjoy working just as you have to enjoy leisure.
Kaya dapat, be there where you are. Kung oras ng trabaho, magtrabaho; kung oras ng laro, maglaro.
What do you think? Share your comments below.
Here’s to your success!
Jun Pasion
leave-your-comments

Comments are closed.