Journey To Million – Additional Investment for April 1016

on-the-way-to-million-2016-05-02

For the month of April 2016, nakapagdagdag ng P20,000 na participation sa aking UITF investment na PSE Index Fund. Pagdating ng May 2, aking portfolio almost hit red! Isa lang ang standing strong, ang block na nabili ko noong February at the amount of P1.57 per unit participation.

While it’s red, ito sana ang magandang pagkakataon na madagdagan ang participation to average down. How I wish I can create more extra income galing sa part-time business ko sa Network Marketing para lalong mapalaki ng mas mabilis.

Let’s see if the market continue to fall down.

Leave A Response

* Denotes Required Field